ΕΡΓΑ

Ένα δείγμα από την δική μας απόχη

Ιστοσελίδες & E-shops

Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων για διάφορα είδη επιχειρήσεων

Λογότυπα – Logos

Μελέτη και σχεδιασμός λογοτύπων

Επαγγελματικές κάρτες

Σχεδιασμός και εκτύπωση διάφορων ειδών επαγγελματικών καρτών

Κατάλογοι – Menu

Σχεδιασμός και κατασκευή καταλόγων για εστιατόρια, ξενοδοχεία και café-bar

Έντυπα – Χάρτινα προϊόντα

Σχεδιασμός και εκτύπωση διάφορων κατηγοριών εντύπων και χάρτινων προϊόντων ξενοδοχείων και εστίασης