Σχεδιασμός & κατασκευή νέας ιστοσελίδας για το λογιστικό γραφείο MFD Accounting Services με έδρα την περιοχή της Καλλιθέας στην Αθήνα. Το γραφείο προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις λογιστικής υποστήριξης, τόσο σε εταιρείες, όσο και σε φυσικά πρόσωπα. Η responsive ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες για το προφίλ & τις υπηρεσίες του γραφείου και περιλαμβάνει ειδική σελίδα επικοινωνίας για τους ενδιαφερόμενους πελάτες.

www.mfdaccounting.gr