Κατασκευή ιστοσελίδας για τη σχολή οδηγών New Drivers

Σχεδιασμός & κατασκευή νέας ιστοσελίδας για τη σχολή οδηγών New Drivers με έδρα την περιοχή της Καλλιθέας στην Αθήνα. Η σχολή παρέχει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση στους μαθητές της ώστε να διαθέτουν, πριν την απόκτηση διπλώματος οδήγησης όλων των κατηγοριών, τα εφόδια και τις γνώσεις που χρειάζονται ώστε να βγουν με ασφάλεια στο δρόμο. Η responsive ιστοσελίδα περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τις κατηγορίες διπλωμάτων που παρέχει η σχολή, πρόσφατα νέα & ανακοινώσεις καθώς και ειδική σελίδα επικοινωνίας για τους υποψήφιους οδηγούς.

κατασκευή ιστοσελίδας New Drivers
κατασκευή ιστοσελίδας New Drivers
κατασκευή ιστοσελίδας New Drivers
κατασκευή ιστοσελίδας New Drivers
κατασκευή ιστοσελίδας New Drivers
κατασκευή ιστοσελίδας New Drivers
Προηγούμενο έργο
Nordiga Medical Devices
Επόμενο έργο
MFD Accounting Services