Κατασκευή ιστοσελίδας για το τεχνικό γραφείο Samos Building

Το τεχνικό γραφείο “Samos Building” στο Βαθύ της Σάμου δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, επισκευών και αγοραπωλησίας ακινήτων αλλά προσφέρει παράλληλα συμφέρουσες και ενεργειακές λύσεις στον τομέα μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εφαρμογών όπως ψύξη, θέρμανση, αερισμό και φωτισμό. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην λεπτομέρεια της κατασκευής και προτείνει εξειδικευμένες λύσεις για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρου και κάθε ιδιοκτήτη.

Μέσα από την ιστοσελίδα samosbuilding.gr που δημιουργήσαμε, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί με αναλυτικά κείμενα και εικόνες για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει το γραφείο. Το website είναι δίγλωσσο, με ελληνικά και αγγλικά. Η μελέτη και ο σχεδιασμός του λογότυπου πραγματοποιήθηκε επίσης από εμάς.

κατασκευή ιστοσελίδας Samos Building
κατασκευή ιστοσελίδας Samos Building
κατασκευή ιστοσελίδας Samos Building
κατασκευή ιστοσελίδας Samos Building
κατασκευή ιστοσελίδας Samos Building
Προηγούμενο έργο
Despina Studios