Στην Webfish εφαρμόζουμε τις κατάλληλες τεχνικές SEO που θα ενισχύσουν την παρουσία σας στο διαδίκτυο και θα σας ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό.

Το Search Engine Optimization (SEO) είναι ένα σύνολο ενεργειών και τεχνικών που ακολουθούμε για την βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας σας, ώστε να είναι πιο φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης. Απώτερος στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν υψηλότερη κατάταξη της στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης όταν σας ψάχνουν με συγκεκριμένους όρους-λέξεις κλειδιά (keywords) που σχετίζονται με το αντικείμενο της επιχείρησης σας. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζονται παρεμβάσεις που σχετίζονται τόσο με το περιεχόμενο και την δομή της ιστοσελίδας σας (on-page SEO) όσο και με άλλους εξωτερικούς παράγοντες (off-page SEO).

On-page SEO

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την εντός σελίδας βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας σας είναι να κάνουμε έρευνα του ανταγωνισμού σας (competition analysis) και να βρούμε τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά (keywords) με τις οποίες σας αναζητούν οι υποψήφιοι πελάτες σας. Κατόπιν, εφαρμόζουμε ένα σύνολο βασικών τεχνικών επεξεργασίας του περιεχομένου της ιστοσελίδας σας, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης (SEO friendly).

  • Τίτλοι και περιγραφές των επιμέρους σελίδων

  • Εικόνες με περιγραφή και σχετικό όνομα αρχείου

  • Ποιοτικό και πρωτότυπο περιεχόμενο που περιλαμβάνει σε επιθυμητό βαθμό τις λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το αντικείμενο της επιχείρησης σας

  • Βελτίωση του χρόνου φόρτωσης της ιστοσελίδας σας

  • Δημιουργία εσωτερικών συνδέσμων (internal links) και χάρτη ιστότοπου (sitemap), που διευκολύνουν την πλοήγηση των επισκεπτών στον ιστοχώρο σας

  • Διόρθωση σπασμένων links και λαθών στον κώδικα της ιστοσελίδας

  • Φιλικά URLs και domain name ιστοσελίδας με τις σωστές λέξεις-κλειδιά

Off-page SEO

Η εκτός σελίδας βελτιστοποίηση αναφέρεται σε πρακτικές που εφαρμόζουμε εξωτερικά από την ιστοσελίδα σας και αφορούν την αύξηση της δημοτικότητας της στις μηχανές αναζήτησης. Δημιουργούμε ποιοτικούς εξωτερικούς συνδέσμους (backlinks) σε έμπιστες ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media networks) και blogs που οδηγούν στην ιστοσελίδα σας και καταχωρούμε αυτήν σε διάσημους καταλόγους (directories) που σχετίζονται με το αντικείμενο της επιχείρησης σας, όπως επίσης και στις μεγαλύτερες μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo, Bing). Η αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας σας αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάταξη σας ανάμεσα στους ανταγωνιστές σας.

Η υπηρεσία βελτιστοποίησης της ιστοσελίδας σας αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία η οποία όμως σε βάθος χρόνου αποφέρει ορατά και διαχρονικά αποτελέσματα. Στην Webfish παρακολουθούμε συνεχώς την πορεία κα την πρόοδο της ιστοσελίδας σας με απώτερο στόχο να την κρατήσουμε όσο το δυνατόν υψηλότερα στις θέσεις κατάταξης των μηχανών αναζήτησης  

Εαν επιθυμείτε να έχετε άμεσα αποτελέσματα στην απόκριση της ιστοσελίδας σας, σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα την δημιουργία μιας διαφημιστικής καμπάνιας μέσω Google Adwords, η οποία θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στην αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης σας και στην εύρεση πελατών.