ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - SEO

Κάνοντας πιο “φιλικό” το δόλωμά σας

“Στην Webfish εφαρμόζουμε τις κατάλληλες τεχνικές SEO που θα ενισχύσουν την παρουσία σας στο Διαδίκτυο και θα σας ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό„

Το Search Engine Optimization (SEO) είναι ένα σύνολο ενεργειών και τεχνικών που ακολουθούμε για την βελτιστοποίηση ιστοσελίδων, ώστε να είναι πιο φιλικές προς τις μηχανές αναζήτησης. Απώτερος στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν υψηλότερη κατάταξη στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης όταν σας ψάχνουν με συγκεκριμένους όρους-λέξεις κλειδιά (keywords) που σχετίζονται με το αντικείμενο της επιχείρησής σας.

Tο πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την εντός σελίδας βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας σας είναι να κάνουμε έρευνα του ανταγωνισμού σας (competition analysis). Κατόπιν, εφαρμόζουμε ένα σύνολο βασικών τεχνικών επεξεργασίας του περιεχομένου της ιστοσελίδας σας, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης (SEO friendly). Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζονται παρεμβάσεις που σχετίζονται τόσο με το περιεχόμενο και την δομή της ιστοσελίδας σας όσο και με άλλους εξωτερικούς παράγοντες.

Ενδεικτικές πρακτικές On-page SEO

Λέξεις-κλειδιά

Κατόπιν σχετικής έρευνας βρίσκουμε τις πιο κατάλληλες λέξεις-κλειδιά ή φράσεις για την ιστοσελίδα σας και μελετάμε την αγορά στην οποία επιθυμείτε να στοχεύσετε.

Σύγκριση με ανταγωνισμό

Για κάθε λέξη-κλειδί βρίσκουμε τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται πιο ψηλά στα οργανικά αποτελέσματα, αξιολογούμε το επίπεδο δυσκολίας και την δυνατότητα ανταγωνισμού μαζί τους.

Τροποποίηση περιεχομένου

Διαμορφώνουμε τους τίτλους, τις περιγραφές και το περιεχόμενο των επιμέρους σελίδων της ιστοσελίδας σας ώστε να περιλαμβάνουν τις επιθυμητές λέξεις-κλειδιά.

Τροποποίηση εικόνων

Κάθε εικόνα που χρησιμοποιείται στην ιστοσελίδα σας θα πρέπει να έχει το κατάλληλο μέγεθος και όνομα αρχείου καθώς και μια σύντομη εναλλακτική περιγραφή (alt text).

Βελτίωση της ταχύτητας φόρτωσης

Η ταχύτητα φόρτωσης είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος της διαδικτυακής σας παρουσίας και αυξάνει κατά μεγάλο βαθμό την ικανοποίηση των χρηστών της.

Responsive design

Η ιστοσελίδα σας θα πρέπει να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται σωστά σε όλες τις οθόνες Η/Υ και σε σύγχρονες κινητές συσκευές όπως tablets και smartphones.

Προσθήκη συνδέσμων

Δημιουργούμε φιλικά URLs, εσωτερικούς συνδέσμους ανακατεύθυνσης και χάρτη ιστοτόπου που διευκολύνουν την πλοήγηση των επισκεπτών στην ιστοσελίδα σας.

Διόρθωση σφαλμάτων/Ανάλυση κώδικα

Διορθώνουμε σπασμένους συνδέσμους ανακατεύθυνσης ή σφάλματα σε σελίδες που δεν υπάρχουν (όπως τα σφάλματα 404) και λάθη στον κώδικα της ιστοσελίδας σας.

Google My Business

Δημιουργούμε τον λογαριασμό σας στο Google My Business ώστε να εμφανίζεται σωστά η επιχείρησή σας στους χάρτες και να λαμβάνετε αξιολογήσεις από τους πελάτες σας.

Διασύνδεση με τα Social Media της επιλογής σας

Είναι πολύ σημαντική η διασύνδεση της ιστοσελίδας με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης καθώς αυξάνεται η επισκεψιμότητά της και γίνεται σταδιακά πιο δημοφιλής.

Off-page SEO

Η εκτός σελίδας βελτιστοποίηση ιστοσελίδων αναφέρεται σε πρακτικές που εφαρμόζουμε εξωτερικά από την ιστοσελίδα σας και αφορούν την αύξηση της δημοτικότητάς της στις μηχανές αναζήτησης. Δημιουργούμε ποιοτικούς εξωτερικούς συνδέσμους (backlinks) σε έμπιστες ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και blogs που οδηγούν στην ιστοσελίδα σας και καταχωρούμε αυτήν σε διάσημους καταλόγους (directories) που σχετίζονται με το αντικείμενο της επιχείρησής σας, όπως Χρυσός Οδηγός, Vrisko κ.ά. Η αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας σας αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάταξή σας ανάμεσα στους ανταγωνιστές σας.

Συνδυασμός SEO με διαφήμιση

Η βελτιστοποίηση ιστοσελίδων αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία η οποία όμως σε βάθος χρόνου αποφέρει ορατά και διαχρονικά αποτελέσματα. Στην Webfish παρακολουθούμε συνεχώς την πορεία και την πρόοδο της ιστοσελίδας σας με απώτερο στόχο να την κρατήσουμε όσο το δυνατόν υψηλότερα στις θέσεις κατάταξης των μηχανών αναζήτησης. Εαν επιθυμείτε να έχετε πιο άμεσα αποτελέσματα στην απόκριση της ιστοσελίδας σας, σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα την δημιουργία διαφημίσεων, οι οποίες θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στην αναγνωρισιμότητα της επιχείρησής σας και στην εύρεση νέων πελατών.